Největší studie vlivu

COVID19

na eCommerce v ČR

Počet zapojených e-shopů:
1217
Věříme, že tato studie pomůže všem subjektům v eCommerce se v tomto období lépe rozhodovat.
#DataPomahaji
#ecomcovid19

Jan Laštůvka - Zakladatel MonkeyData, Autor výzkumu

Sdílet studii:

Aktuální stav eCommerce v ČR

E-commerce je stabilní odvětví a dlouhodobě vykazuje nárůst tržeb, který je nyní navíc značně akcelerován událostmi ohledně Covid-19. V Q1 2020 pozorujeme výrazné přesuny nákupů mezi jednotlivými odvětvími.
Meziroční srovnání obratu vykazuje za poslední roky stejný trend, pouze v březnu 2020 můžeme pozorovat skokové nárůsty, které přímo korelují s vydanými vládními opatřeními.
Největší nárůst tržeb dle odvětví v 2020 vs 2019 zaznamenal segment Zdraví (+213,31 %), Stavebniny (+112,38 %), Dětské zboží
(+99,91 %) a Drogerie (+108,84 %).
Výrazný meziroční pokles růstu tržeb dle odvětví v období
2020 vs 2019 v porovnání s 2019 vs 2018 zaznamenal segment Zahrada, Oblečení a móda a Kancelář, dílna, sklad. U posledně jmenovaného segmentu (Kancelář, dílna, sklad) hovoříme dokonce o propadu tržeb v období 2020 vs 2019.

Časová osa důležitých událostí:

30. 1. 2020
Stav Globální nouze
vyhlášen dle WHO.
10. 3. 2020
Zrušeny akce nad 100 lidí
zakázána výuka ve školách, návštěvy soc. zařízení, nemocnic atd.
13/14/15. 3. 2020
Jednání vlády ohledně výdejních míst e-shopů (např. Zásilkovna)
a dalších bezpečnostních opatřeních.
15/16. 3. 2020
E-shopy dle bezpečnostních pokynů odebírají možnost platby na dobírku
a umožňují pouze bezkontaktní platby nebo online platby přes platební bránu.
19. 3. 2020
Všem osobám se zakazuje pobyt a pohyb mimo bydliště
bez ochranných prostředků cest dýchacích (respirátorů, roušek, šátků apod.).
25. 3. 2020
Maloobchodní samoobslužné prodejny potravin
musí bezplatně poskytnout zákazníkům jednorázové rukavice.
1. 4. 2020
Vláda ČR prodloužila nouzový stav
až do 11. května.
1. 3. 2020
Propuknutí nákazy
u 3 lidí v ČR.
12. 3. 2020
Nouzový stav
na celé území ČR.
14. 3. 2020
Uzavření veškerých provozoven
včetně restaurací kromě hygieny, nafty, potravin, drogerie apod.
15/16. 3. 2020
Zákaz volného pohybu osob
na celém území ČR.
24. 3. 2020
Zákaz prodeje ubytovacích služeb
s výjimkou ubytování v ubytovnách, lázeňských a školských zařízeních.
1. 4. 2020
V ČR schválen odklad splácení úvěrů a hypoték
sjednaných před 26. březnem až na půl roku.
30. 1. 2020
Stav Globální nouze
vyhlášen dle WHO.
1. 3. 2020
Propuknutí nákazy
u 3 lidí v ČR.
10. 3. 2020
Zrušeny akce nad 100 lidí
zakázána výuka ve školách, návštěvy soc. zařízení, nemocnic atd.
12. 3. 2020
Nouzový stav
na celém území ČR.
13/14/15. 3. 2020
Jednání vlády ohledně výdejních míst e-shopů (např. Zásilkovna)
a dalších bezpečnostních opatřeních.
14. 3. 2020
Uzavření veškerých provozoven
včetně restaurací kromě hygieny, nafty, potravin, drogerie apod.
15/16. 3. 2020
Zákaz volného pohybu osob
na celé území ČR
15/16. 3. 2020
E-shopy dle bezpečnostních pokynů odebírají možnost platby na dobírku
a umožňují pouze bezkontaktní platby nebo online platby přes platební bránu.
19. 3. 2020
Všem osobám se zakazuje pobyt a pohyb mimo bydliště
bez ochranných prostředků cest dýchacích (respirátorů, roušek, šátků apod.).
24. 3. 2020
Zákaz prodeje ubytovacích služeb
s výjimkou ubytování v ubytovnách, lázeňských a školských zařízeních.
25. 3. 2020
Maloobchodní samoobslužné prodejny potravin
musí bezplatně poskytnout zákazníkům jednorázové rukavice.
1. 4. 2020
V ČR schválen odklad splácení úvěrů a hypoték
sjednaných před 26. březnem až na půl roku.
1. 4. 2020
Vláda ČR prodloužila nouzový stav
až do 11. května.
MEZIROČNÍ SROVNÁNÍ OBRATU PO dnech
Pokud se na vývoj tržeb podíváme blíže dle jednotlivých dnů zjistíme,
že z trendu jsme vybočili zejména 10.3., kdy byly zrušeny akce nad 100 lidí. Dne 12.3. (vyhlášen nouzový stav) a 14.3. (uzavření provozoven) trend kopíruje vývoj z předchozích 2 let. Naopak v době kdy byl vyhlášen zákaz volného pohybu (15-16.3.), došlo opět ke skokovému nárůstu. V neděli 22.3., tedy
o víkendu, kdy jsou tržby obecně nižší, dosáhly stejné úrovně jako tržby v pondělí a úterý předchozího roku. Vliv Covid-19 je tedy více než patrný.

Poznámka: Aktualizováno denně.

Nejdůležitější události v grafu:

10. 03. 2020 - Zrušeny akce nad 100 lidí (výuka ve školách, návštěvy soc. zařízení, nemocnic atd.)

16. 03. 2020 - Zákaz volného pohybu osob na celém území ČR.

19. 03. 2020 - Zákaz pobytu a pohyb osob mimo bydliště bez ochranných prostředků cest dýchacích.

24. 03. 2020 - Zákaz prodeje ubytovacích služeb s výjimkou ubytování v ubytovnách, lázeňských a školských zařízeních.

01. 04. 2020 - Vláda ČR prodloužila nouzový stav až do 11. května.

MEZIROČNÍ SROVNÁNÍ OBRATU PO týdnech
V grafu vidíme meziroční srovnání vývoje obratu v jednotlivých letech
po týdnech. V 9 týdnu, kdy se objevily první případy nákazy v ČR, došlo
k výraznému skokovému nárůstu tržeb. Stejný jev můžeme pozorovat v 11 týdnu, kdy došlo hned k několika událostem (vyhlášen nouzový stav, zákaz volného pohybu osob a uzavřeny všechny provozovny).

Poznámka: Aktualizováno týdně v pondělí za předchozí týden.

Nejdůležitější události v grafu:

9. týden - Propuknutí nákazy u 3 lidí v ČR.

11. týden - Vyhlášen nouzový stav, zákaz volného pohybu osob a uzavřeny všechny provozovny.

Největší NÁRŮST TRŽEB dle Odvětví (Meziroční porovnání)
Z grafu je patrné, že významný nárůst zaznamenaly obory, které přímo souvisí se situací kolem Covid-19. Lidé přesouvají svou spotřebu z různých důvodů. V segmentu Zdraví (+213,31 %) a Drogerie (108,84 %) nakupují nejrůznější léčiva, ochranné pomůcky a dezinfekce. Segment Stavebniny (112,38 %) postihlo nařízení vlády ohledně zákazu prodeje a výdeje zboží fyzickým osobám, které přesunuly svoje nákupy na internet. Vzestup segmentu Dětského zboží (99,91 %) pak s největší pravděpodobností souvisí
s tím, že jsou děti s rodiči doma a ti pro ně nakupují nejrůznější produkty pro vzdělávání či zábavu.

Poznámka: Meziroční změna 2020 vs 2019 (porovnání stejných období od začátku roku do aktuálního týdne, aktualizované jednou týdně). Meziroční změna 2019 vs 2018 (porovnání stejných období v minulých letech).

nejmenší NÁRŮST TRŽEB dle Odvětví (Meziroční porovnání)
Odvětví Zahrada a Oblečení a móda při porovnání 2020 vs 2019 sice stále vykazují meziroční růst (57,04 % resp. 6,51 %), avšak v porovnání s obdobím 2019 vs 2018 (100,96 % resp. 39,35 %) vykazují výrazné zpomalení tempa růstu. U segmentu Kancelář, dílna, sklad hovoříme při porovnání 2020 vs 2019 dokonce o propadu tržeb.

Poznámka: Meziroční změna 2020 vs 2019 (porovnání stejných období od začátku roku do aktuálního týdne, aktualizované jednou týdně). Meziroční změna 2019 vs 2018 (porovnání stejných období v minulých letech).

ČT24 | Fungování e-shopů za nouzového stavu v období COVID-19

DALŠÍ MÉDIA